BIJLAGE 2

KENNISGEVING INZAKE HET GEBRUIK VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

(verplichtingen krachtens  de wet van 8 december 1992)

Doeleinden van en methoden voor het gebruik van persoonlijke gegevens - identificatiegegevens, foto's, video's, geluidsopnames - (hierna de "Gegevens" genoemd)


Abarth & C. S.p.A., gevestigd in Turijn, Via Plava 80 (hierna "ABARTH" genoemd) en Stellantis Europe S.p.A. , met maatschappelijke zetel in Corso Giovanni Agnelli 200 – 10135 Turin, Italy (hierna "Stellantis" genoemd), Titelhouders met betrekking tot het gebruik van uw Gegevens, delen u mee dat Stellantis en Abarth de gegevens, door u vrij verstrekt, zullen gebruiken voor de volgende doeleinden:

a)    uitvoering van de contractuele relatie, met o.a. de uitgifte van de lidkaart voor "The Scorpionship" die van essentieel belang is om toegang te krijgen tot de diensten vermeld in Bijlage 2 die hieronder worden beschreven;

b)    beheer van de deelname van de houders aan de diensten en faciliteiten van het programma "The Scorpionship" (hierna het "Programma" genoemd);

c)     mits uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming, commerciële en/of promotionele informatie verstrekken en reclamemateriaal verzenden of direct-marketingactiviteiten ontplooien of aan interactieve bedrijfscommunicatie doen in verband met producten, diensten en andere activiteiten van Abarth en Stellantis, of aan marktonderzoek doen;

d)    mits uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming, uw consumptiegedrag, -gewoonten en -neigingen in de autosector profileren, om de door Abarth en Stellantis aangeboden diensten te verbeteren;

e)    mits uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming, de gegevens meedelen aan bedrijven die verbonden of geaffilieerd zijn met Abarth en Stellantis, alsook partners van deze bedrijven die de gegevens kunnen gebruiken om commerciële en/of promotionele informatie te verstrekken en reclamemateriaal te verzenden of direct-marketingactiviteiten te ontplooien of aan commerciële communicatie te doen in verband met producten, diensten en andere activiteiten van deze bedrijven, of om aan marktonderzoek te doen;

f)     uw afbeeldingen, gebruikersnaam en stad publiceren op de website scorpionship.abarth.com  en/of op officiële pagina's.

Het gebruik van de gegevens voor elk van de bovenvermelde doeleinden zal op papier, via geautomatiseerde en computersystemen gebeuren en meer bepaald via post of e-mail, telefoon (met inbegrip van geautomatiseerde oproepen, SMS, MMS, enz.) en fax.

Gevolgen van het niet verstrekken van de Gegevens

Het verstrekken van gegevens is altijd optioneel; als "verplichte" gegevens (gemarkeerd met een asterisk) echter niet worden verstrekt, kunt u niet deelnemen aan The Scorpionship.

Manieren waarop gegevens worden gebruikt

Het gebruik van gegevens zal vooral via computers verlopen, met inachtneming van de minimumnormen voor veiligheid en vertrouwelijkheid met inachtneming van de wet van 8 december 1992

Partijen die uw persoonlijke gegevens kunnen vernemen

Uw persoonlijke gegevens kunnen door andere partijen worden gebruikt, die in naam van Stellantis Europe S.p.A. opereren onder bepaalde contractuele beperkingen, in landen binnen of buiten de EU en in het kader van en binnen de grenzen van Art. 4 en 5 van de wet van 8 december 1992.

De persoonlijke gegevens die bij deze registratie worden verzameld, kunnen worden gebruikt door partijen (met inbegrip van externe partijen) die verantwoordelijk zijn voor de verwerking, die instaan voor het beheer van de gevraagde diensten en de vastgelegde marketingactiviteiten, en door de verwerkingsverantwoordelijke(n) of door de bedrijven waaraan de gegevens worden meegedeeld, zoals hieronder uiteengezet.

Personen aan wie uw persoonlijke gegevens kunnen worden meegedeeld

Uw persoonlijke gegevens kunnen aan derden worden verstrekt om aan de wettelijke voorschriften te voldoen, op bevel van een overheidsinstantie of om een recht uit te oefenen voor de rechtbank.

Mits uw voorafgaande toestemming, kunnen uw persoonlijke gegevens ook meegedeeld worden aan derden, zoals beschreven in paragraaf 5) van de kennisgeving. Deze derden verbinden zich ertoe om eveneens de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens te waarborgen.

Rechten van betrokken partijen

Krachtens Art. 10 en 12 van de wet van 8 december 1992 heeft u het recht om –kosteloos- uw gegevens in te kijken, onmiddellijk te laten bijwerken of verwijderen, ook kan u zich verzetten tegen de verwerking ervan voor commerciële of reclamedoeleinden en een volledige en bijgewerkte lijst van alle verwerkingsverantwoordelijken aan te vragen, door Stellantis Europe S.p.A., Customer Service Department, Corso Giovanni Agnelli 200 – 10135 Turin, Italy aan te schrijven of een email sturen naar dataprotectionofficer@stellantis.com

Krachtens Art. 12 van de wet van 8 december 1992 kan u zich kosteloos en zonder enige motivering verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens verkregen met het oog op direct marketing.